1 2 5 4

Zeskamp onderzoeksgids

Download hier gratis de onderzoeksgids
van Renate Stapelbroek over
de archiefbronnen m.b.t. de Nederlandse 
groepsmigratie naar Brazilië 

Zeskamp cover v20161213

Boek HOLAMBRA

Download hier gratis de Portugese
editie van het boek van Mari Smits
over de beginjaren van Holambra 

CoverHolambraPortuguesSM

Promo video's

Holambra

 Castrolanda

Radio Interviews

Maart 2015, SBS Australia

Het behoud en toegankelijk maken van erfgoed van Nederlandse migranten vergt internationale samenwerking en digitaal duurzame oplossingen.

MdeGroot

Mara de Groot
Project Manager
Tulipana

Fotocollecties beschrijven

Download hier de Tulipana
standaards en richtlijnen voor
het beschrijven en digitaliseren
van foto-collecties >>>

CoverTulipana fotostandaard


Deze standaards en richtlijnen zijn 
bijgewerkt op: 16 september 2016

Foto-collecties beschrijven >>

 

Dit programma van het Centre for Global Heritage and Development voert diverse projecten uit die zich richten op het behoud en de toegankelijkheid van het erfgoed van de Nederlandse migranten in Brazilië.

Diverse groepen landgenoten zijn met name in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in georganiseerd coöperatief verband en gestimuleerd door de Nederlandse overheid naar Brazilië vertrokken in de hoop op een beter bestaan. Zij hebben veel tastbare herinneringen nagelaten die voor de Nederlandse en Braziliaanse geschiedenis behouden moeten blijven. Digitalisering en publicatie op internet zijn de sleutels om de aandacht voor dit unieke erfgoed te vergroten.

DEAP001

 

De lokale musea van de Nederlandse groepsvestigingen Castrolanda en Holambra hebben het CGHD gevraagd om assistentie bij het conserveren van het lokale cultureel erfgoed en het verbeteren van de toegankelijkheid van de historische bronnen. Het projectteam streeft ernaar deze werkzaamheden ook te verrichten ten behoeve van de erfgoedinstellingen in de andere Nederlandse groepsvestigingen. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd zich bij dit project aan te sluiten.

In vergelijking met de honderdduizenden Nederlanders die in de negentiende en twintigste eeuw naar de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika zijn geëmigreerd, is de emigratie van enkele duizenden landgenoten die in dezelfde periode de overtocht naar Brazilië hebben gemaakt, veel minder bekend. Toch is juist hun bijdrage aan het hedendaagse Brazilië nog herkenbaar. Hun betekenis voor de Braziliaanse samenleving bestaat o.a. uit innovaties in de landbouw, veeteelt en bloementeelt.

Brazilie en Nederland delen een gezamenlijke geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. In meer recente tijden hebben duizenden Nederlandse migranten gemeenschappen gesticht die nog steeds herkenbaar zijn in de Braziliaanse maatschappij. Zowel Nederlandse als Braziliaanse cultureel instituten besteden tegenwoordig aandacht aan het onderwerp Gedeeld Cultureel Erfgoed. Brazilie is een van de focuslanden binnen het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid van de Nederlandse overheid.

Het TULIPANA programma heeft tot doel het bedreigde cultureel erfgoed van Nederlandse emigranten en expats in Brazilië veilig te stellen en tevens dit materiaal digitaal te ontsluiten. Samen met vrijwilligers werken we aan de inventarisatie, conservering, digitale ontsluiting en het beschikbaar stellen van de bronnen: foto’s, Nederlandstalige archieven en Nederlandstalige week- en maandbladen. 

TULIPANA partners

  logoMuseuHolambra logo-AN  APESP  ArchivoParana 

 ACBH NVR2      Castrolanda 

 CGHD  a Koningkrijkdernederlanden1    logo rce DutchCulture