1 2 5 4

Zeskamp onderzoeksgids

Download hier gratis de onderzoeksgids
van Renate Stapelbroek over
de archiefbronnen m.b.t. de Nederlandse 
groepsmigratie naar Brazilië 

Zeskamp cover v20161213

Boek HOLAMBRA

Download hier gratis de Portugese
editie van het boek van Mari Smits
over de beginjaren van Holambra 

CoverHolambraPortuguesSM

Promo video's

Holambra

 Castrolanda

Radio Interviews

Maart 2015, SBS Australia

Het behoud en toegankelijk maken van erfgoed van Nederlandse migranten vergt internationale samenwerking en digitaal duurzame oplossingen.

MdeGroot

Mara de Groot
Project Manager
Tulipana

Fotocollecties beschrijven

Download hier de Tulipana
standaards en richtlijnen voor
het beschrijven en digitaliseren
van foto-collecties >>>

CoverTulipana fotostandaard


Deze standaards en richtlijnen zijn 
bijgewerkt op: 16 september 2016

Foto-collecties beschrijven >>

 

Themagids Zeskamp Cover afbeelding

Gepubliceerd: 31 Oktober 2016

De migratiegeschiedenis van Nederlanders naar Brazilië in de twintigste eeuw is een onderwerp dat vanuit beide landen bestudeerd wordt en waarbij beschikbare historische bronnen zoals archieven, foto's en kaarten een belangrijke basis vormen. In 2012 is in het kader van het GCE programma door het Nationaal Archief en de New Holland Foundation al een gids over Nederlandse archiefbronnen verschenen.

Nu is er in 2016 eindelijk ook een langverwachte en uitgebreide gids verschenen met archiefbronnen die aanwezig zijn in zes verschillende emigranten-gemeenschappen van landbouwers en veehouders in Brazilië. Deze nieuwe themagids heeft de naam "Zeskamp" meegekregen omdat nog jaarlijks de gemeenschappen bij elkaar komen om op sportieve wijze contact te onderhouden en de onderlinge banden aan te halen.

Cultureel antropologe Renate Stapelbroek heeft een aantal maanden ter plaatse in Não-Me-Toque, Carambeí, Castrolanda, Arapoti, Campos de Holambra (II) en Holambra (I) inventariserend onderzoek gedaan in nauwe samenwerking met plaatselijke musea en instellingen en deze gids samengesteld voor onderzoekers en belangstellenden.

Het project is ondersteund door de Associação Cultural Brasil-Holanda (ACBH), de Nederlandse Ambassade in Brasilia, het Centre for Global Heritage and Development (CGHD) en de deelnemende zes Nederlandse koloniën.

ACBH a Koningkrijkdernederlanden1 CGHD

 

Zeskamp gids 20161031 2

           

THEMAGIDS “Zeskamp”

 

Lokale bronnen met betrekking tot
zes Nederlandse groepsvestigingen in Brazilië
in de periode (1900) 1948 - 2016

 

Renate Stapelbroek 
Brazilië / Nederland 2016

 

Download hier de PDF (2mb)

 

Een project in het kader van het Tulipana Programma van het interuniversitair Centre for Global Heritage and Development te Leiden (NL) in samenwerking met Associação Cultural Brasil - Holanda te Carambeí (BR)

 

210 pagina's

ISBN/EAN 978-90-9029996-9                                                                            

Centre for Global Heritage and Development, Leiden 
www.globalheritage.nl 


TULIPANA partners

  logoMuseuHolambra logo-AN  APESP  ArchivoParana 

 ACBH NVR2      Castrolanda 

 CGHD  a Koningkrijkdernederlanden1    logo rce DutchCulture