1 2 5 4

Fotocollecties beschrijven

Download hier de Tulipana
standaards en richtlijnen voor
het beschrijven en digitaliseren
van foto-collecties >>>

CoverTulipana fotostandaard


Deze standaards en richtlijnen zijn 
bijgewerkt op: 16 september 2016

Foto-collecties beschrijven >>

 

Ons projectplan

Download hier de meest recente versie van ons projectplan >>>

Projectplan20140902

Op de website van TULIPANA.org informeren we over digitaal erfgoed collecties van Nederlandse verenigingen, communities en erfgoed-instellingen in Brazilië. Welke collecties en archieven zijn er? Waar bevinden die bronnen zich? Van wie zijn deze documenten en foto's eigenlijk? Dit zijn vragen waar we in dit project een antwoord op willen gaan geven. Als je onderzoek wilt doen naar de Nederlanders die zich in Brazilië hebben gevestigd in de afgelopen honderd jaar, dan is het in elk geval van belang te weten waar je kunt beginnen en met wie je contact kunt leggen. TULIPANA gaat proberen dat in kaart te brengen en waar mogelijk erfgoed te digitaliseren en online toegankelijk te brengen.  

CM1970-06 cover 50pctSinds maart 1999 verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Associação Cultural Brasil Holanda (ACBH) het maandblad De Regenboog/Arco Iris. Dit magazine met artikelen zowel in het Nederlands als in het Portugees zou men het beste kunnen typeren als het gezamenlijke clubblad van de Nederlandse groepsvestigingen in Brazilië. Kern van het blad is de berichtgeving uit de verschillende gemeenschappen. Het blad kwam voort uit het Centraal Maandblad, dat op zijn beurt voortkwam uit het mededelingenblad van de Centrale Coöperatie van de protestantse gemeenschappen in Paraná, de Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda. (CCLPL). Het eerste nummer verscheen in 1954 en had enkel als doel 'een vorm van geregeld contact tussen het bestuur van de coöperatie en de leiding van de [zuivel]fabriek aan de ene kant en de leden aan de andere kant'. Het mededelingenblad werd vooral gevuld met technisch nieuws voor de melkveehouder en bevatte vooral coöperatienieuws.

scanstationUit het werkbezoek aan Holambra en Castrolanda in Brazilië is gebleken dat er een duidelijk behoefte bestaat aan een eenvoudige standaard voor het beschrijven en digitaliseren van de foto-collecties die bij de lokale musea aanwezig zijn. Het vastleggen van gegevens over foto's (metadata) is essentieel om later bijvoorbeeld nog te kunnen achterhalen waar het origineel zich bevindt, wanneer de foto is genomen en wat er op de foto is te zien. Dit zijn maar enkele van de gegevens die van foto's kunnen worden vastgelegd. Deze standaard voor het beschrijven en digitaliseren van foto's is voor TULIPANA gemaakt en wordt hierbij beschikbaar gesteld. 

TULIPANA partners

  logoMuseuHolambra logo-AN  APESP  ArchivoParana 

 ACBH NVR2      Castrolanda 

 CGHD  a Koningkrijkdernederlanden1    logo rce DutchCulture