1 2 5 4

Zeskamp onderzoeksgids

Download hier gratis de onderzoeksgids
van Renate Stapelbroek over
de archiefbronnen m.b.t. de Nederlandse 
groepsmigratie naar Brazilië 

Zeskamp cover v20161213

Boek HOLAMBRA

Download hier gratis de Portugese
editie van het boek van Mari Smits
over de beginjaren van Holambra 

CoverHolambraPortuguesSM

Promo video's

Holambra

 Castrolanda

Radio Interviews

Maart 2015, SBS Australia

Het behoud en toegankelijk maken van erfgoed van Nederlandse migranten vergt internationale samenwerking en digitaal duurzame oplossingen.

MdeGroot

Mara de Groot
Project Manager
Tulipana

Fotocollecties beschrijven

Download hier de Tulipana
standaards en richtlijnen voor
het beschrijven en digitaliseren
van foto-collecties >>>

CoverTulipana fotostandaard


Deze standaards en richtlijnen zijn 
bijgewerkt op: 16 september 2016

Foto-collecties beschrijven >>

 

NIASGepubliceerd: 27 Augustus 2016

Dertig deelnemers uit Nederland, Australië, Engeland, België en de VS, bogen zich een week lang over de vraag of ze met elkaar een virtuele erfgoedcollectie voor migratie kunnen opzetten als verzamelpunt voor verspreide en gevarieerde verzamelingen van voorwerpen en verhalen, die duurzaam is en door een verscheidenheid aan vragenstellers gebruikt kan worden.

Het Huygens ING en Centre for Global Heritage and Development waren de initiatiefnemers van dit congres waarvoor het Lorentz Center in Leiden een optimale omgeving schiep voor een ongestoorde uitwisseling van ideeën en voorstellen. Het Tulipana team nam ook deel aan de workshop en kon de casus van het lokale museum van Holambra goed onder de aandacht brengen.

Er was wel wat omdenken voor nodig om resultaten te boeken. Historici moesten van erfgoedvertegenwoordigers leren dat ze niet over hen, maar met hen over de functie van de collecties moeten praten, en soms hun schroom overwinnen om met datadeskundigen te overleggen ook al doorgronden ze de software niet.

De dataspecialisten beseften dat vroegtijdig overleg met onderzoekers en beheerders van collecties nodig is om goede instrumenten te kunnen bouwen. Mensen die actief zijn met overzees erfgoed moeten materiaal uit handen durven geven. Iedereen moest dus stappen zetten buiten de veiligheid van het eigen domein.

NIASLoretnz  huigensING   NIAS Jason

CGHD


 

TULIPANA partners

  logoMuseuHolambra logo-AN  APESP  ArchivoParana 

 ACBH NVR2      Castrolanda 

 CGHD  a Koningkrijkdernederlanden1    logo rce DutchCulture