1 2 5 4

Radio Interviews

Maart 2015, SBS Australia

Het behoud en toegankelijk maken van erfgoed van Nederlandse migranten vergt internationale samenwerking en digitaal duurzame oplossingen.

MdeGroot

Mara de Groot
Project Manager
Tulipana

logo steun ons

Brazilie en Nederland delen een gezamenlijke geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. In meer recente tijden hebben duizenden Nederlandse migranten gemeenschappen gesticht die nog steeds herkenbaar zijn in de Braziliaanse maatschappij. Zowel Nederlandse als Braziliaanse cultureel instituten besteden tegenwoordig aandacht aan het onderwerp Gedeeld Cultureel Erfgoed. Brazilie is een van de focuslanden binnen het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid van de Nederlandse overheid.

Als doelstellingen werden door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geformuleerd: bevordering van internationale betrekkingen, duurzame instandhouding van erfgoed en het Nederlandse belang dat ermee is gediend. Gezien de grote rol die de Nederlandse groepsvestigingen spelen binnen de Nederlands-Braziliaanse betrekkingen, de handel en de export van landbouwtechnische know-how en de culturele uitwisseling is er alle reden om aandacht te besteden aan de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië.

In 2013 werd het Centre for Global Heritage benaderd door een aantal Nederlandse communities in Brazilie met het verzoek een bilateraal project op te zetten dat zich richt op het behoud en de (digitale) toegankelijkheid van hun documentair erfgoed. Het gaat om de archieven, tijdschriften, foto's van het Museum van Holambra, het Cultureel Centrum van Castrolanda en de Nederlandse Vereniging in Rio de Janeiro. Andere (van oorsprong) Nederlandse gemeenschappen in Brazilie of elders worden eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan het project. 

 

Voor het projectplan, klik hier

Projectplan20140902

 

 

 

TULIPANA partners

  logoMuseuHolambra logo-AN  APESP  ArchivoParana 

 ACBH NVR2      Castrolanda 

 CGHD  a Koningkrijkdernederlanden1    logo rce DutchCulture