1 2 5 4

Zeskamp onderzoeksgids

Download hier gratis de onderzoeksgids
van Renate Stapelbroek over
de archiefbronnen m.b.t. de Nederlandse 
groepsmigratie naar Brazilië 

Zeskamp cover v20161213

Boek HOLAMBRA

Download hier gratis de Portugese
editie van het boek van Mari Smits
over de beginjaren van Holambra 

CoverHolambraPortuguesSM

Promo video's

Holambra

 Castrolanda

Radio Interviews

Maart 2015, SBS Australia

Het behoud en toegankelijk maken van erfgoed van Nederlandse migranten vergt internationale samenwerking en digitaal duurzame oplossingen.

MdeGroot

Mara de Groot
Project Manager
Tulipana

Fotocollecties beschrijven

Download hier de Tulipana
standaards en richtlijnen voor
het beschrijven en digitaliseren
van foto-collecties >>>

CoverTulipana fotostandaard


Deze standaards en richtlijnen zijn 
bijgewerkt op: 16 september 2016

Foto-collecties beschrijven >>

 

Gepubliceerd: 12 December 2016

TulipanaClosedIn 2014 werd het TULIPANA-programma gestart met de ambitie om de mogelijkheden te onderzoeken de geschiedenis van de Nederlandse kolonies in Brazilië en het erfgoed duurzaam te bewaren en beschikbaar te stellen. Dit alles in een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers in een aantal kolonies in Brazilië, het Centre for Global Heritage and Development en de Nederlandse Vereniging in Rio de Janeiro (NVR).

Om uw geheugen op te frissen over de resultaten die we in ruim twee jaar hebben bereikt:
We legden contacten met organisaties in Brazilië en Nederland op het gebied van erfgoed en digitalisering, we organiseerden een training in het conserveren en beschrijven van archieven en foto’s, publiceerden een standaard voor het digitaliseren van foto’s, publiceerden een boek over de geschiedenis van Holambra, we organiseerden een wetenschappelijke workshop over het verbinden van digitale bronnen met betrekking tot migratie en we bemiddelden bij het duurzaam online publiceren van de fotocollectie van de kolonie Holambra. Verder adviseerden we bij de documentaire ‘Braziliaanse Koorts’ en zetten we de Facebookpagina ‘Landverhuizers’ op (met inmiddels 159 volgers vanuit Brazilië en Nederland). Het team gaf lezingen over het onderwerp en het programma, tot in Australië aan toe.

In de tweede helft van 2016 leverde Renate Stapelbroek de archiefgids ‘Zeskamp’ op met een inventarisatie van archiefbronnen in Brazilië met betrekking tot Nederlandse groepsmigratie. Deze zal in begin Januari 2017 in Castrolanda officieel worden gepresenteerd. Tevens verscheen onlangs de Portugese vertaling van het boek van Mari Smits: ‘Holambra, os primeiros anos difíceis de um pedacinho da Holanda no Brasil’. Deze digitale editie is vrij verkrijgbaar en vooral bedoeld voor de jongere generaties in Brazilië die het Nederlands niet meer beheersen en voor Braziliaanse historici en geïnteresseerden. De NVR publiceerde zijn archief en fotocollectie op de website van het Nationaal Archief van Brazilië. Tenslotte hebben nu ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Museum Holambra een overeenkomst getekend over het online presenteren en beheren van de fotocollectie van Holambra en mogelijk in de toekomst andere digitale archieven op de Digitale Collectie Nederland. Een duurzame oplossing waarvan andere koloniën ook gebruik zouden kunnen maken.

Als Tulipana-team zijn we er met inzet en enthousiasme in geslaagd om een aantal vernieuwingen in gang te zetten en verbindingen te leggen, maar zien we zien steeds minder een taak voor ons weggelegd. Wij hebben daarom besloten het TULIPANA-programma in december 2016 af te ronden. De website tulipana.org zal nog minimaal twee jaar online zijn en ook de Facebookpagina zullen wij blijven onderhouden. Het Centre for Global Heritage and Development blijft natuurlijk beschikbaar voor vragen op het gebied van erfgoed en gaat door met andere projecten en initiatieven.

Zeer veel dank voor uw interesse in ons werk en voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Het TULIPANA-team
Annemarie van der Knaap, Marco Roling, Mari Smits, Renate Stapelbroek en Mara de Groot


TULIPANA partners

  logoMuseuHolambra logo-AN  APESP  ArchivoParana 

 ACBH NVR2      Castrolanda 

 CGHD  a Koningkrijkdernederlanden1    logo rce DutchCulture