1 2 5 4

In het voorjaar van 2014 ging het TULIPANA-programma van start met als doel het behoud, beheer en de toegankelijkheid van het (papieren) cultureel erfgoed van de Nederlandse groepsmigraties naar Brazilië te verbeteren. Om meer kennis en ervaring op te doen en de situatie ter plaatse zelf te onderzoeken bezochten Mara de Groot (Centre for Global Heritage and Development) en Marco Roling (The Corts Foundation) van 17-28 november 2014 het zuiden van Brazilië, in bijzonder Rio de Janeiro en de beide Nederlandse kolonies Holambra en Castrolanda.

 

BrazilHolambraNewspaperZij bezochten daarbij het Nationaal Archief van Brazilië in Rio de Janeiro, waar zij een archiefworkshop bijwoonden voor de leden van de Nederlandse Vereniging in Rio de Janeiro. Ook bezochten zij de kolonies Holambra I en Castrolanda waar samenwerkingsovereenkomsten mee getekend werden. Verder werden de staatsarchieven van de deelstaten São Paulo en Paraná bezocht om na te gaan in hoeverre deze staatsarchieven de kolonies in hun archivering en digitalisering kunnen ondersteunen. Tenslotte is met de consuls in Rio en Curitiba kennisgemaakt om het project onder de aandacht te brengen en te kijken of er vanuit deze overheidsinstellingen ondersteuning kan worden geleverd aan het project. 

Het verslag van deze productieve reis kunt u hier downloaden >>.

VerslagBezoek2014

In 2015 hopen wij weer een aantal TULIPANA-activiteiten te ontplooien, waaronder allereerst een archiefworkshop in Holambra op 23 en 24 februari. Verder legt Mari Smits momenteel de laatste hand aan zijn boek: De moeizame beginjaren van een stukje Nederland in Brazilië (meer informatie volgt hier en is ook te vinden op holambra.nl)

TULIPANA partners

  logoMuseuHolambra logo-AN  APESP  ArchivoParana 

 ACBH NVR2      Castrolanda 

 CGHD  a Koningkrijkdernederlanden1    logo rce DutchCulture